1.Cisterna za zbiranje deževnice je rezervoar, namenjen zbiranju in shranjevanju deževnice. Zbrana voda se nato lahko uporablja za namakanje vrta, pranje avtomobila in druge hišne potrebe.