Čas namestitve cisterne je odvisen od velikosti sistema, dostopnosti mesta namestitve in drugih dejavnikov. Običajno namestitev traja od nekaj ur do nekaj dni, odvisno od obsega dela. Naša ekipa se trudi, da namestitev opravi hitro in učinkovito, da lahko čim prej začnete zbirati deževnico.