1.Preko strešnih žlebov priteče deževnica v rezervoar, ki je opremljen s filtrom za odstranjevanje večjih nečistoč. Deževnica se ves čas zbira in ko se rezervoar sčasoma napolni, presežek vode lahko izpustimo skozi temu namenjeno cev.