V petek, 24.4.2021 smo v laboratoriju skupine ROTO iz Murske Sobote, v sodelovanju s podjetjem Aquafill uspešno proizvedli prvi cvetlični lonček izdelan iz reciklirane folije po postopku rotomouldinga. Tako bo skupina ROTO v prihodnje nadomeščala primarno surovino (nafto) ter uporabila odpadke, ki bi se sicer v naravi razgrajevali več sto let.
Poskrbite za čisto naravo s CVETLIČNIMI LONČKI iz reciklirane embalaže

ROTO je vodilno evropsko podjetje na področju proizvodnje polietilenskih izdelkov. Proizvaja izdelke, ki varujejo okolje. To so čistilne naprave, zbiralniki deževnice in lovilniki olj ter maščob. V letu 2020 pa je ROTO postavil tudi razvojni laboratorij, kjer smo razvili in uspešno uvedli v proizvodnjo cvetlične lončke iz bio razgradljivih polimerov, pa tudi kajake, kanuje in vrtno pohištvo iz recikliranih materialov. Velik razvojni preskok pa smo naredili prejšnji teden, ko smo prvi na svetu proizvedli izdelek iz ekstrudirane odpadne embalaže po procesu rotomoulding.

Sodelovanje z družbo Aquafil je za ROTO starteškega pomena pri uporabi sekundarnih surovin. Aquafil je prva družba na svetu, ki je začela zbirati in predelovati odpadne ribiške mreže. Partnerja, ki sta oba člana Združenja za kemijsko industrijo pri GZS, sta v projektu »lončki iz reciklirane folije« uporabila odpadke, jih mehansko in kemično predelala in pripravila nov material, s katerega sta izdelala nov izdelek. ROTO po principu eko designa že aktivno razvija nove izdelke, ki bodo na police trgovin prišli že jeseni 2021.

ROTO si prizadeva k razvoju okolju prijazne družbe in podjetništva. Razvija trajnostno usmerjene produkte, uvaja zelene tehnologije in ima proizvodnjo organizirano v skladu z okoljskim standardom ISO 14000. Ker se v skupini ROTO zavedamo pomembnosti krožnega gospodarstva, ki temelji na konceptu pozitivnega snovnega kroga, smo se odločili, da vso odpadno folijo in druge plastične materiale uporabimo za izdelavo novih izdelkov. S tem bomo pripomogli k zmanjšanju odpadkov, ki nastanejo v proizvodnem procesu in prispevali k ohranjanju okolja. V poslovanje skladno s krožnim gospodarstvom smo vzpodbudili tudi svoje poslovne partnerje, zato bomo sprejemali tudi njihovo odpadno embalažo za sekundarno surovino pri proizvodnji novih vrtnih ROTO izdelkov.

Poskrbite za čisto naravo s CVETLIČNIMI LONČKI iz reciklirane embalaže
Poskrbite za čisto naravo s CVETLIČNIMI LONČKI iz reciklirane embalaže

Odkrijte naša cvetlična korita