Uspešna prodaja ROTO rezervoarjev za pitno vodo in čistilnih naprav v Bosni in Hercegovini nas je vzpodbudila, da razširimo poslovne prostore v Sarajevu, kjer imamo tudi centralni logistični center za BIH. 

Gradnja bo končana predvidoma do avgusta 2021, ko bomo predstavili tudi novo generacijo nizkih polietilenskih zbiralnikov deževnice RoBox za območja z visoko podtalnico. Več na www.roto.ba

ROTO BiH prodajno predstavništvo poslovni prostori ekološke rešitve varovanje okolja