Greznica

Greznica je zbiralnik iz kateraga se odvaža komunalna odpadna voda. Ta mora v čiščenje oz. obdelavo na komunalno čistilno napravo. Komunalno odpadno vodo je izjemoma dovoljeno zbirati v nepretočni greznici. Ampak le na območjih, kjer čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN tehnično ni izvedljivo zaradi posebnih okoliščin kot so posebne geografske razmere ali nestalno naseljene stavbe.

Greznice so zgrajene iz nepropustnih trpežnih zbiralnikov Roterra.Ti so v notranjosti razdeljeni na dva ali tri prekate iz katerih se odpadna voda pretaka iz enega v drug prekat.

Največkrat se greznica uporablja na objektih kjer se stalno ne živi (vikend hiše) in kjer ni stalnega dotoka odpanih vod. Greznica je tudi alternativa čistilni napravi pri objektih kjer ni elektrike.

Prikaz vseh 3 rezultatov

Kako določimo velikost greznice?

Velikost greznice določimo na podlagi dnevnega izračuna porabe vode na dan. Povprečna poraba vode na osebo je 150L/dan.

Kakšne so velikosti vtočnih cevi?

Vtočne cevo so lahko velikosti DN110 do DN160, katere vam po dogovoru lahko tudi vnaprej pripravimo.

Kakšne tipe greznic poznamo?

Poznamo greznice z dvema prekatoma in greznice z tremi prekati.

Kako deluje navadna greznica?

Greznica deluje na podlagi pretoga iz prvega prekata v drugega ali tretjega. Usedline se zbirajo v prvem prekatu, voda pa se prelije v drugi ali tretji prekat kjer se usede in prečisti.